Aktualności

23
10.2023

mgr ADRIANNA SZWARC - psycholog, psychoterapeuta

Pracuję z osobami dorosłymi, parami i młodzieżą 16+. 

 

 

Spotkania w atmosferze bezwarunkowej akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. Efektywna pomoc, zindywidualizowana i dopasowana do konkretnej osoby.

 

 

 

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i psychoterapeutką w trakcie certyfikacji (aktualnie kończę 4-letnie szkolenie w nurcie poznawczo-behawioralnym z dialogiem motywującym akredytowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej).

Zrealizowałam również studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi, a także liczne certyfikowane szkolenia m.in. z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania, Dialogu Motywującego, Terapii Trzeciej Fali (np. Terapii Dialektyczno-Behawioralnej; DBT, Terapii Akceptacji i Zaangażowania; ACT, Terapii Schematów), diagnozy psychologicznej, terapii par czy psychodietetyki.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w całodobowych oddziałach psychiatrycznych (dla dorosłych jak i również dla dzieci i młodzieży), szpitalach ogólnych (m.in. pracując z pacjentami wymagającymi rehabilitacji kardiologicznej i onkologicznej), interwencji kryzysowej, domach pomocy, powiatowym centrum pomocy rodzinie, a także w działach personalnych korporacji międzynarodowych z sektora bankowości inwestycyjnej ze Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. Byłam również pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie prowadziłam zajęcia dla studentów z psychologii różnic indywidualnych, a także badania eksperymentalne z zakresu psychologii poznawczej, sądowej, reklamy i zachowań konsumenckich.

Pracuję w podejściu integracyjnym, łącząc nurt poznawczo-behawioralny m.in. z nurtami Trzeciej Fali i Dialogiem Motywującym gdyż bardzo zależy mi aby moja pomoc była możliwie najbardziej efektywna, zindywidualizowana i dopasowana do konkretnej osoby. Pracuję głównie z osobami dorosłymi, parami i młodzieżą 16+. Wszystkie spotkania odbywają się w atmosferze bezwarunkowej akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.

Oferuję pomoc osobom cierpiącym na zaburzenia nastroju (depresja i choroba afektywna dwubiegunowa), wszelkiego rodzaju zaburzenia lękowe (wcześniej określane jako nerwice) w tym m.in. zaburzenia obsesyjno– kompulsywne i fobie, zespół stresu pourazowego, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia zachowania, ADHD, zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia), zaburzenia psychosomatyczne, bezsenność, uzależnienia behawioralne czy zaburzenia popędów i impulsów. Pomagam także osobom przeżywającym rozmaite kryzysy psychiczne, doświadczającym trudności emocjonalnych, przewlekłego stresu, mającym problemy w relacjach międzyludzkich, obniżone poczucie własnej wartości, problemy natury psychicznej towarzyszące chorobom somatycznym, a także chcącym dokonać diagnozy psychologicznej testami pochodzącymi tylko z legalnych źródeł.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i uczestniczę w rozmaitych kursach, konferencjach i szkoleniach. Swoją pracę poddaję superwizji. Pracując, kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

 

 

 pokaż pozostałe informację ››


 

Centrum Medyczne Kącik

ul. Rynek 26 A, 34-120 Andrychów

Rejestracja i informacja    
poniedziałek - piątek   8:00 - 20:00

 

Skontaktuj się z nami

Tel. 33 870 33 01 lub 518 314 616

kontakt@cmkacik.pl