Cennik

PORADNIA

USŁUGA

CENA

DERMATOLOGICZNA

Konsultacja

180 zł, 200 zł, 220 zł

Konsultacja z badaniem znamion

240 zł, 300 zł

CHIRURGII OGÓLNEJ

Konsultacja

200 zł

Zabieg chirurgiczny - prosty

50 zł

Zabieg chirurgiczny - złożony

100 zł

CHIRURGII NACZYNIOWEJ

Konsultacja + USG doppler

200 zł

CHORÓB NACZYŃ

Konsultacja + USG doppler

200 zł

PROKTOLOGICZNA

Konsultacja

200 zł

OTOLARYNGOLOGICZNA

Konsultacja

200 zł

Wizyta / opatrunek

100 zł

Cytologia

40 zł

ORTOPEDYCZNA

Konsultacja

200 zł, 220 zł

Konsultacja + USG narządu ruchu 250 zł

NEUROLOGICZNA

Konsultacja

200 zł

ENDOKRYNOLOGICZNA

Konsultacja

200 zł

Konsultacja + USG tarczycy

250 zł

Konsultacja + USG jamy brzusznej

280 zł

KARDIOLOGICZNA

Konsultacja

220 zł

Konsultacja + ECHO serca

350 zł

ECHO serca

180 zł

EKG

60 zł

Holter EKG

160 zł

NEFROLOGICZNA

Konsultacja

200 zł

UROLOGICZNA

Konsultacja

200 zł

Konsultacja + cewnikowanie

230 zł

INTERNISTYCZNA

Konsultacja

180 zł - 220 zł

Badanie na prawo jazdy (kat. A i B)

200 zł

Okresowe badanie kierowców

160 zł

Badanie na pozwolenie na broń

200 zł

REUMATOLOGICZNA

Konsultacja

200 zł - 250 zł

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

Konsultacja + USG ginekologiczne

250 zł

Konsultacja

200 zł

Badanie USG ginekologiczne

150 zł

Cytologia

40 zł

RADIOLOGICZNA

Konsultacja

200 zł

Badanie USG

200 zł

Badanie USG narządu ruchu (jedna okolica)

250 zł

Badanie USG bioderek

180 zł

DIABETOLOGICZNA

Konsultacja - pierwsza

200 zł

Konsultacja - kolejna

170 zł

ZDROWIA PSYCHICZNEGO

       (PSYCHIATRYCZNA)

Konsultacja - I wizyta

250 zł

Konsultacja - wizyta kontrolna

200 zł

Wizyta receptowa

100 zł

Hipnoterapia

350 zł

ZDROWIA PSYCHICZNEGO

       (PSYCHOLOGICZNA)

Konsultacja psychologiczna - dorośli (ok. 50 min)

180 zł

Konsultacja psychologiczna - młodzież 16+ (ok. 50 min)

180 zł

Konsultacja rodzinna przed psychoterapią osoby 16+ (ok. 50 min.)

180 zł

Psychoterapia indywidualna (ok. 50 min.)

180 zł

Psychoterapia indywidualna (ok. 90 min.)

280 zł

Konsultacja psychologiczna dla par (ok. 90 min.)

280 zł

Terapia par (ok. 90 min.)

280 zł

Pisemna opinia psychologiczna

250 zł

Diagnoza psychologiczna testem MMPI®-2
(Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®) (120 min.)

490 zł

Diagnoza psychologiczna testem SCID-5-PD (Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości) (120 min.)

490 zł

Diagnoza psychologiczna testem DIVA-5 PL (diagnoza ADHD u osób dorosłych) (120 min.)

490 zł

PULMONOLOGICZNA

Konsultacja

200 zł

Spirometria

100 zł

Spirometria z próbą rozkurczową

200 zł

GABINET ZABIEGOWY

Obliteracja / Skleroterapia

300 zł

Biopsja cienkoigłowa - 1 nakłucie + 1HP

190 zł

Biopsja cienkoigłowa - 2 nakłucia + 2HP

300 zł

Biopsja cienkoigłowa - 3 nakłucia + 3HP

390 zł

Biopsja cienkoigłowa - 4 nakłucia + 4HP

450 zł

Usunięcie zmiany skórnej 1 + 1HP

350 zł

Usunięcie zmiany skórnej 2 + 2HP

500 zł

Usunięcie zmiany skórnej 3 + 3HP

650 zł

Usunięcie zmiany skórnej 4 + 4HP

780 zł

Usunięcie zmiany skórnej 5 + 5HP

880 zł

Usunięcie zmiany skórnej 6 + 6HP

980 zł

Usunięcie zmiany skórnej 7 + 7HP

1080 zł

* HP - oznacza podstawowe badanie histopatologiczne
(poszerzenie diagnostyki wiąże się z dodatkową opłatą wg cennika badań histopatologicznych)

GABINET FIZJOTERAPII UROGINEKOLOGICZNEJ

1 wizyta (ok. 90 min.)

170 zł

Kolejna wizyta (ok. 60 min.)

150 zł

Kolejna wizyta - co 4 spotkanie w serii spotkań
(przerwa nie dłuższa niż 1 miesiąc pomiędzy spotkaniami)

70 zł

BADANIA HISTOPATOLOGICZNE - DODATKOWE

Badanie histopatologiczne - dodatkowe barwienie metodą H-E

40 zł

Badanie immunohistochemiczne

100 zł

 

 

Centrum Medyczne Kącik

ul. Rynek 26 A, 34-120 Andrychów

Rejestracja i informacja    
poniedziałek - piątek   8:00 - 20:00

 

Skontaktuj się z nami

Tel. 33 870 33 01 lub 518 314 616

kontakt@cmkacik.pl