Nasi lekarze

mgr Adrianna Szwarc

  • Psycholog, Psychoterapeuta


Godziny przyjęć:
PONIEDZIAŁEK od godz. 8:00 do 22:00;
INNE TERMINY: o dostępność proszę pytać poprzez kontakt telefoniczny z rejestracją

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

 

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i psychoterapeutką w trakcie certyfikacji (aktualnie kończę 4-letnie szkolenie w nurcie poznawczo-behawioralnym z dialogiem motywującym akredytowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej).

Zrealizowałam również studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi, a także liczne certyfikowane szkolenia m.in. z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania, Dialogu Motywującego, Terapii Trzeciej Fali (np. Terapii Dialektyczno-Behawioralnej; DBT, Terapii Akceptacji i Zaangażowania; ACT, Terapii Schematów), diagnozy psychologicznej, terapii par czy psychodietetyki.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w całodobowych oddziałach psychiatrycznych (dla dorosłych jak i również dla dzieci i młodzieży), szpitalach ogólnych (m.in. pracując z pacjentami wymagającymi rehabilitacji kardiologicznej i onkologicznej), interwencji kryzysowej, domach pomocy, powiatowym centrum pomocy rodzinie, a także w działach personalnych korporacji międzynarodowych z sektora bankowości inwestycyjnej ze Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. Byłam również pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie prowadziłam zajęcia dla studentów z psychologii różnic indywidualnych, a także badania eksperymentalne z zakresu psychologii poznawczej, sądowej, reklamy i zachowań konsumenckich.

Pracuję w podejściu integracyjnym, łącząc nurt poznawczo-behawioralny m.in. z nurtami Trzeciej Fali i Dialogiem Motywującym gdyż bardzo zależy mi aby moja pomoc była możliwie najbardziej efektywna, zindywidualizowana i dopasowana do konkretnej osoby. Pracuję głównie z osobami dorosłymi, parami i młodzieżą 16+. Wszystkie spotkania odbywają się w atmosferze bezwarunkowej akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.

Oferuję pomoc osobom cierpiącym na zaburzenia nastroju (depresja i choroba afektywna dwubiegunowa), wszelkiego rodzaju zaburzenia lękowe (wcześniej określane jako nerwice) w tym m.in. zaburzenia obsesyjno– kompulsywne i fobie, zespół stresu pourazowego, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia zachowania, ADHD, zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia), zaburzenia psychosomatyczne, bezsenność, uzależnienia behawioralne czy zaburzenia popędów i impulsów. Pomagam także osobom przeżywającym rozmaite kryzysy psychiczne, doświadczającym trudności emocjonalnych, przewlekłego stresu, mającym problemy w relacjach międzyludzkich, obniżone poczucie własnej wartości, problemy natury psychicznej towarzyszące chorobom somatycznym, a także chcącym dokonać diagnozy psychologicznej testami pochodzącymi tylko z legalnych źródeł.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i uczestniczę w rozmaitych kursach, konferencjach i szkoleniach. Swoją pracę poddaję superwizji. Pracując, kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

 

 

 

Informacje ogólne:

Sesję psychoterapii, konsultacji psychologicznej czy diagnostycznej można odwołać do 24h przed umówionym spotkaniem nie ponosząc jego kosztów. W przypadku rezygnacji po upływie 24h przed planowanym spotkaniem lub niepojawienia się na spotkaniu sesja jest pełnopłatna. W sytuacji spóźnienia na sesję, spotkanie kończy się o planowanej godzinie. Cena pozostaje niezmienna.

 

Dodatkowe informacje o przebiegu diagnozy testami MMPI®-2, SCID-5-PD i DIVA-5 PL:

Procedura badania obejmuje wywiad, badanie diagnostyczne i podsumowanie otrzymanych wyników. Otrzymanie dokładnej pisemnej opinii psychologicznej jest dodatkowo płatne (opłata zgodna z cennikiem).

 

Konsultacja psychologiczna - osoby dorosłe i pary:

Konsultacja psychologiczna to nie tylko krótkoterminowe wsparcie, pomoc psychologiczna czy interwencja kryzysowa, ale i porada psychologiczna lub psychoedukacja. Konsultacja psychologiczna jest również dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie są pewne jaka forma leczenia będzie dla nich najbardziej odpowiednia (np. czy na dany moment psychoterapia to dla nich najlepszy wybór czy może powinna być to w pierwszej kolejności konsultacja z odpowiednim specjalistą np. psychiatrą, endokrynologiem, neurologiem itp.). Niemniej taka konsultacja może też być wstępem do podjęcia psychoterapii indywidualnej, terapii par, pracy z psychologiem nad krótkoterminowym problemem itp. Podczas konsultacji psychologicznej w pierwszej kolejności przeprowadzany jest dokładny wywiad na temat trudności pacjenta, po to by wspólnie poszukać i wybrać najlepsze możliwe rozwiązanie. Liczba potrzebnych konsultacji jest kwestią bardzo indywidualną, ale zazwyczaj zajmują od jednej do trzech sesji. Podczas konsultacji psycholog może poprosić o wypełnienie testów psychologicznych czy kwestionariuszy, które pomogą w postawieniu diagnozy i dobraniu możliwie najlepszej formy pomocy i oddziaływań terapeutycznych. Konsultacja indywidualna z psychologiem trwa 50 minut, a pary 90 minut.

 

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych i par:

Psychoterapia to dłuższa pomoc psychologiczna polegająca na regularnych spotkaniach z psychologiem - psychoterapeutą. Jest to forma pomocy psychologicznej dla pacjentów, którzy są od razu zdecydowani na pracę nad swoimi problemami, ale może być również poprzedzona konsultacją psychologiczną. Czas trwania psychoterapii jest kwestią indywidualną, zależy od rodzaju i ilości kwestii do przepracowania, ale też od zaangażowania pacjenta w terapię. Niekiedy pacjenci w ramach psychoterapii pracują także między kolejnymi sesjami wykonując tzw. prace osobiste. Początkowym etapem spotkań z psychoterapeutą jest dokładny wywiad dotyczący życia pacjenta. Etap diagnostyczny zazwyczaj obejmuje ilość trzech sesji, ale zdarza się, że może zająć nieco większą ilość spotkań. Następnie z pacjentem ustalane są cele terapii i zawierany jest pisemny kontrakt terapeutyczny, który określa zasady współpracy między psychoterapeutą, a pacjentem. Psycholog-psychoterapeuta zarówno na początku jak i w trakcie trwania psychoterapii może również poprosić o wypełnienie testów psychologicznych czy kwestionariuszy, które pomogą na bieżąco dobierać możliwie najlepsze formy oddziaływań terapeutycznych. W uzasadnionych przypadkach psycholog-psychoterapeuta współpracuje z lekarzem psychiatrą prowadzącym pacjenta po to aby zwiększyć efektywność oddziaływań terapeutycznych. Sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 minut, a pary 90 minut.

 

Konsultacje psychologiczne i psychoterapia dla młodzieży 16+:

Psychoterapia osób między 16, a 18 rokiem życia polega na regularnych spotkaniach nastolatka z psychologiem-psychoterapeutą. Rozpoczęcie psychoterapii nastolatków wymaga w pierwszej kolejności udzielenia i podpisania pisemnej zgody przez obojga rodziców/opiekunów prawnych, a także samego nastolatka. Na pierwsze spotkanie zapraszamy tylko oboje rodziców/opiekunów, a dopiero na kolejną konsultację nastolatka. Z każdą osobą na początku będzie przeprowadzony wywiad, który posłuży do poznania problemu młodej osoby, jej sposobu funkcjonowania i spojrzenia na zgłaszaną trudność z perspektywy każdej ze stron. Konsultacja jest poufna- opiekunowie mają dostęp jedynie do wniosków i obserwacji psychologa-psychoterapeuty, planu pomocy nastolatkowi i omówienia kontraktu (również musi być podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych i samego nastolatka), który będzie obowiązywał w przypadku gdy zapadnie decyzja o rozpoczęciu psychoterapii. W trakcie terapii mogą odbywać się konsultacje z rodziną w obecności nastoletniego pacjenta (ale za jego zgodą). Wyjątkiem są sytuacje zagrożenia zdrowia i życia. W razie potrzeby psycholog może również zalecić inną formę pomocy, która według jego najlepszej wiedzy i doświadczenia będzie najlepsza na ten moment- może to być np. psychoterapia rodzinna, czy wizyta u lekarza specjalisty np. psychiatry, endokrynologa czy neurologa. Zarówno konsultacja mająca na celu rozpoznanie problemu jak i sama psychoterapia trwa 50 minut.

 

 

 

<< Wstecz

 

Centrum Medyczne Kącik

ul. Rynek 26 A, 34-120 Andrychów

Rejestracja i informacja    
poniedziałek - piątek   8:00 - 20:00

 

Skontaktuj się z nami

Tel. 33 870 33 01 lub 518 314 616

kontakt@cmkacik.pl