Poradnia kardiologiczna

Lekarze specjaliści pracujący w Poradni Kardiologicznej specjalizują się w zakresie zapobiegania, diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego m.in.:

 • choroba wieńcowa

 • nadciśnienie tętnicze

 • kardiomiopatie

 • wady serca

 • zaburzenia rytmu serca

 • hipercholesterolemia

 • powikłania leczenia onkologicznego, immunologicznego i reumatologicznego w obszarze układu krążenia

 • powikłania w układzie krążenia w przebiegu cukrzycy, otyłości, innych schorzeń metabolicznych i hormonalnych

 

Zakres konsultacji w poradni kardiologicznej:

 • Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń kardiologicznych

 • Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale kardiologicznych i kardiochirurgicznym.

 • Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.

 • Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.

 • Kontynuacja leczenia poszpitalnego.

 • Prewencja schorzeń kardiologicznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna.

 

Wykonywane badania:

 • EKG spoczynkowe (gabinet w Centrum Medycznym Kącik)

 • EKG wysiłkowe (próby wysiłkowe poza Centrum Medycznym Kącik)

 • Całodobowy Holter EKG (także dla osób ze stymulatorem serca)

 • Echo serca (UKG = USG serca)

 • Programowanie i kontrola stymulatorów i kardiowerterów serca

 

Najczęstsze niepokojące objawy lub nieprawidłowości, których podłożem mogą być choroby układu sercowo-naczyniowego to:

 • uczucie bólu, ucisku, pieczenia, gniecenia, rozpierania w klatce piersiowej w trakcie wysiłku fizycznego lub w spoczynku (np. w nocy)

 • uczucie kołatania serca, nierównej pracy serca, przyspieszonej lub zbyt wolnej pracy serca

 • szybkie męczenie się, zła tolerancja wysiłku fizycznego, uczucie braku tchu lub duszności przy niewielkim wysiłku fizycznym, przy codziennych czynnościach

 • obrzęki kończyn dolnych (opuchnięte stopy, kostki, obrzęki pojawiające się na podudziach), stopniowy przyrost masy ciała, stopniowe powiększanie się obwodu brzucha

 • duszność pojawiająca się w pozycji leżącej

 • Zasłabnięcia

 • utraty przytomności

 • stwierdzone przez innych lekarzy w zapisie EKG zaburzenia rytmu serca, migotanie przedsionków, zaburzenia przewodnictwa (tzw. bloki przewodzenia) i inne nieprawidłowości

 • stwierdzane przez innych lekarzy szmery serca

 • wysokie wartości ciśnienia tętniczego

 • podwyższone stężenia w osoczu cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, trójglicerydów oraz obniżone stężenie cholesterolu HDL

 • inne nieprawidłowości w obrębie serca i układu krążenia stwierdzone przez innych lekarzy (np. brak tętna na niektórych tętnicach, blaszki miażdżycowe wykazane w badaniach obrazowych)

 • inne dolegliwości nie wymienione wyżej

 

Powrót

lek. Wojciech Żakiewicz

 

Centrum Medyczne Kącik

ul. Rynek 26 A, 34-120 Andrychów

Rejestracja i informacja    
poniedziałek - piątek   8:00 - 20:00

 

Skontaktuj się z nami

Tel. 33 870 33 01 lub 518 314 616

kontakt@cmkacik.pl