Psychiatra

LEK. TOMASZ INDYKA

Jestem absolwentem Collegium Medicum w Krakowie na kierunku lekarskim, który ukończyłem uzyskując tytuł lekarza w 2016 roku. W trakcie rocznego stażu działałem w Krakowie na wielu specjalistycznych oddziałach, poszerzając wiedzę w kołach naukowych psychoterapii oraz hipnozy medycznej i chirurgii ogólnej. Pracowałem także w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie (Kobierzyn). Obecnie jestem zatrudniony na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie, gdzie kończę specjalizację z psychiatrii dorosłych.

Doskonaliłem się zawodowo, pracując na oddziałach: psychogeriatrycznym, detoksykacyjnym, odwykowym, neurologicznym, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz w poradni leczenia uzależnień. Pracowałem z pacjentami, którzy przechodzili lub przeszli infekcję SARS CoV – 2 (COVID – 19) oraz na Oddziale Toksykologicznym w Krakowie, gdzie pogłębiałem wiedzę dotyczącą narkotyków, zatruć lekami, a przede wszystkim nowych substancji uzależniających (dopalacze, RC). Dodatkowo poszerzyłem swoją działalność o hipnoterapię, czyli uznawaną przez m.in. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne naukową metodę terapii, jaką jest hipnoza medyczna.

Hobbystycznie zajmuję się słuchaniem i tworzeniem muzyki, fantastyką naukową, futurologią w literaturze oraz kinematografii, historią totalitaryzmów w XX wieku oraz nowoczesnymi metodami leczenia chorób psychicznych, psychoterapią, hipnoterapią. Do każdego pacjenta staram się podchodzić z możliwie jak największym zaangażowaniem, holistycznie — uwzględniając całość historii chorobowej oraz dostosowuję się do indywidualnych potrzeb pacjenta, którego zawsze traktuje jako partnera w leczeniu.

Udzielam podczas wizyty także skromnych porad z innych dziedzin medycyny, stosuję w leczeniu nowoczesne leki, które wciąż w Polsce są rzadko używane. Posługuję się w stopniu dobrym językiem angielskim, a językiem niemieckim w stopniu podstawowym. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach naukowych.


Udzielam specjalistycznego wsparcia w następujących obszarach:
- Badania psychologiczne (m.in. test Becka, Mini Mental Test, SCID – test osobowości, Test Zegara, Test Hamiltona, kwestionariusz nastroju, kwestionariusz hipomanii/manii oraz kwestionariusz dotyczący uzależnienia od alkoholu/współuzależnienia) – proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne w przypadku potrzeby wykonania testu
- Badanie pamięci oraz ocena stopnia zaburzeń poznawczych u osób starszych

- Badanie rozwoju umysłowego i ewentualnego upośledzenia umysłowego
- Detoks i leczenie odwykowe
- Farmakoterapia
- Konsultacja psychiatryczna

- Ocena stanu psychicznego
- Orzeczenie o stanie zdrowia (dla ubiegających się o rentę, stopień niepełnosprawności)
- Psychoedukacja (pacjentów, ich rodzin oraz opiekunów)
- Psychogeriatria

- Hipnoterapia 
- Podstawowe informacje dotyczące spraw socjalnych

 


Zajmuję się diagnostyką i leczeniem następujących zaburzeń oraz chorób psychicznych:
- Alkoholizm (zarówno całkowite odstawienie, jak i leczenie w celu zmniejszenia ilości wypijanego alkoholu, współuzależnienie, DDAdorosłe dzieci alkoholików)
- Zaburzenia psychotyczne (psychoza)
- Zaburzenia snu (bezsenność nieorganiczna)
- Zespół lęku uogólnionego

- Zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja)
- Zaburzenia zachowania

- Zespół stresu pourazowego (PTSD)
- Zaburzenia pamięci i koncentracji

- Zaburzenia osobowości
- Stres i jego wpływ na choroby psychiczne
- Uzależnienia (narkotyki, dopalacze oraz tzw. RC – Research Chemicals oraz uzależnienia behawioralne - od komputera, smartphona, hazardu)
- Zaburzenia emocjonalne

- Schizofrenie
- Zaburzenia lękowe (wcześniej określane jako nerwicowe)
- Fobie (np. społeczna i inne szczegółowe fobie)
- Nerwica natręctw (OCD – zaburzenia obsesyjno
kompulsywne, zarówno stany mieszane, +jak i ruminacjemyśli oraz kompulsje - czynności)
- Stany maniakalne

- Lęk paniczny z napadami paniki
- Choroba afektywna dwubiegunowa
- Depresja (choroba afektywna jednobiegunowa)
- Zaburzenia psychosomatyczne oraz zaburzenia towarzyszące chorobom somatycznym

- Zaburzenia popędów i impulsów (np. kleptomania, mitomania, piromania, itd.)
- Inne zaburzenia psychiczne, wcześniej niewymienione (np. zespół Münchhausena, zespół Gansera, itd.)
- Zaburzenia poznawcze - otępienia
(demencje), łagodne zaburzenia funkcji poznawczych
- Podstawowe badanie neurologiczne i badanie fizykalne
- Podstawowe leczenie chorób internistycznych oraz neurologicznych

- Odczytywanie wyników badań laboratoryjnych, obrazowych, EKG w stopniu podstawowym

 

W przypadku wizyty psychiatrycznej oraz kwalifikacji do zabiegu hipnozy proszę przygotować wcześniejszą dokumentację medyczną oraz rozpiskę aktualnych leków z dawkami i częstością ich przyjmowania. Wizyty z rodziną/opiekunem prawnym/inna bliską osobą są mile widziane (ze względu na poszerzenie wywiadu rodzinnego). Obowiązkowa jest obecność pacjenta, gdyż nie jest możliwa w trakcie pierwszej wizyty ocena stanu psychicznego chorego bez jego udziału. Konsultacje telefoniczne są możliwe, ale proszę o dużo wcześniejsze poinformowanie personelu.

Wizyta trwa ok. 30 min. – 1 godziny w przypadku pierwszorazowego pacjenta, wizyty kontrolne w zależności od potrzeb trwają ok. 15-30 min. Uśredniony czas wynosi ok. 30 min. (+/- 15 min.), proszę więc Państwa o wyrozumiałość w przypadku opóźnienia wizyty. Państwa konsultacja na pewno na tym nie ucierpi ani czasowo, ani pod żadnymi innymi względami. W przypadku zmiany terminu wizyty, niemożności przyjścia z powodów losowych proszę o jak najszybsze poinformowanie personelu telefonicznie. Staram się nie wypisywać leków uzależniających, a także zbędnych zwolnień lekarskich, które w większości zaburzeń psychicznych przynoszą więcej szkody niż pożytku.

W przypadku hipnoterapii, po przebytej wizycie kwalifikacyjnej, przeprowadzam osobiście zabiegi hipnozy medycznej, które trwają ok. 30 min. – 1 godziny w zależności od ilości spotkań i natury problemu pacjenta. Ilość zabiegów jest także elastyczna, związana z odpowiedzią podświadomości klienta i średnio jest to od 5 do 15 transów hipnotycznych, natomiast pozytywne skutki sugestii posthipnotycznej można odczuć już w trakcie pierwszej wizyty.

Przyjmuję pacjentów powyżej 18 roku życia. Zapraszam serdecznie na wizyty w Centrum Medycznym „Kącik” w Andrychowie w czwartki zwykle od 14.30 – 19.00. 

W przypadku, gdy jest to możliwe, zawsze wystawiam recepty REFUNDOWANE! (istnieje także opcja wizyty recepturowej za połowę ceny konsultacji psychiatrycznej, w trakcie której wystawiam recepty na najdłuższy możliwy okres, najczęściej do kilku miesięcy)

 

 

 

Centrum Medyczne Kącik

ul. Rynek 26 A, 34-120 Andrychów

Rejestracja i informacja    
poniedziałek - piątek   8:00 - 20:00

 

Skontaktuj się z nami

Tel. 33 870 33 01 lub 518 314 616

kontakt@cmkacik.pl